MEDICINA MUNCII

IRISTAR MEDCabinet medicina muncii Bucuresti va ofera servicii complete de medicina muncii si colaboreaza cu firme specializate in protectia munciiMedicina muncii se ocupa cu prevenirea, diagnosticarea si tratarea bolilor profesionale si are ca obiect sanatatea individuala si colectiva in relatie cu munca si mediul de munca. Protecţia muncii asigură securitatea angajatului, păstrarea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a acestuia. Protectia muncii are ca scop identificarea pericolelor, prevenirea accidentelor si a bolilor de munca. In UE asigurarea supravegherii sanatatii lucratorilor este obligatia legala...

citeste mai mult...

CONTRACTE

Contractele de medicina si protectia muncii au valabilitate un an. Contractul de medicina muncii se incheie intre Cabinet IRISTAR MED S.R.L. in calitate de prestator servicii medicale, pe de o parte, si firma beneficiara, printr-un reprezentant administrativ, pe de alta parte. Acest contract cuprinde prestatiile pe care noi le oferim la sectiunea "Servicii", precum si modul de indeplinire a obligatiilor financiare ale beneficiarului, rezultate din anexele stipulate in contract. Contractul de protectia muncii se incheie separat, cu o firma specializata in acest domeniu. Mai jos gasiti cateva informatii referitoare la contractul de prestari servicii de ...

citeste mai mult...

FISA DE APTITUDINE

IRISTAR MEDCabinet medicina muncii elibereaza fisa de aptitudine in doua exemplare, una pentru angajat, iar una pentru angajator si are in spate un dosar medical. Dosarul medical in medicina muncii poate fi definit ca documentul care permite adunarea si pastrarea informatiilor socio-administrative, medicale si profesionale, organizate si actualizate, necesare actiunilor de preventie primara, secundara si tertiara, individuala si colectiva specifice medicinii muncii, cu respectarea secretului medical si profesional, pentru orice persoana profesional activa, oricare ar fi domeniul sau de activitate. Dosarul medical...

citeste mai mult...

Dosarul medical este alcatuit conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in munca Nr. 319/2006, a HG Nr.355/17 Mai 2007 precum si a Hotararilor de Guvern care completeaza aceasta lege.

Legislatie

Aici gasiti articole semnate de Dr. Irina Stan, ce au aparut in reviste medicale si de afaceri. Acestea expun importanta si scopul medicinei muncii intr-un limbaj prietenos, accesibil tuturor. Citindu-le, veti descoperi utilitatea si frumusetea acestei specialitati.

Publicatii