Contracte

 Contractele de medicina si protectia muncii au valabilitate un an. Contractul de medicina muncii se incheie intre Cabinet medicina muncii IRISTAR MED S.R.L. in calitate de prestator servicii medicale, pe de o parte, si firma beneficiara, printr-un reprezentant administrativ, pe de alta parte. Acest contract cuprinde prestatiile pe care noi le oferim la sectiunea "Servicii", precum si modul de indeplinire a obligatiilor financiare ale beneficiarului, rezultate din anexele stipulate in contract. Contractul de protectia muncii se incheie separat, cu o firma specializata in acest domeniu.

Mai jos gasiti cateva informatii referitoare la contractul de prestari servicii de medicina muncii:

1) Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezinta efectuarea de către IRISTAR MED în favoarea beneficiarului, contra cost, de servicii medicale prompte şi profesionale – specialitatea Medicina muncii, după cum urmează:
a) consultanţă privind legislaţia în vigoare cu privire la activitatea de medicina muncii;
b) vizitarea locurilor în vederea identificarii factorilor de risc;
c) analiza de dosar şi încheierea fişelor de aptitudini;
d) consultanţa în situaţia existenţei de condiţionări;
e) oferirea de servicii medicale necesare completării dosarului medical (conform actelor adiţionale, parte din contract la data semnării);
f) raportări legale catre Direcţia de Sănătate Publica Locală;
g) participare la evaluarea locurilor de muncă şi la stabilirea condiţiilor de informare a femeilor gravide, precum şi stabilirea condiţiilor de acordare a concediului de risc maternal;
h) consultanţă privind activităţile de promovare a sănătăţii la locul de muncă.

2) Durata contractului

Contractul intră în vigoare la data semnării sale corespunzătoare de catre cele doua părţi. Contractul este încheiat pe o perioada de un an. Prelungirea contractului şi eventualele reactualizări de preţuri, oferirea de noi servicii medicale etc, se vor face prin acte adiţionale parte integrala a contractului.

3) Modalitati de plata

Plata se va face pe bază de factură fiscală, în numerar sau prin virament bancar, în maximum 15 zile de la emiterea facturii.

4) Obligatiile partilor

IRISTAR MED isi asumă următoarele obligaţii:

1. Să asigure beneficiarului executarea  promptă şi în condiţii de calitate (prin servicii medicale acrediate) a serviciilor contractate;
2. Să asigure confidenţialitatea actului medical;
3. Să raporteze periodic activitatea de medicina muncii;

Beneficiarul isi asuma urmatoarele obligaţii:

1. Efectuarea platii în cuantumul, la termenul şi prin modalităţile convenite de părţi;
2. Desemnarea persoanei de contact pentru programarea examinarilor medicale;
3. Furnizarea listei angajaţilor (care sa cuprindă: nume, prenume, CNP, profesie/funcţie) reactualizată periodic şi anuntarea persoanelor ce vor fi angajate (cu cel puţin două zile înaintea angajării).