Fisa de aptitudine

IRISTAR MED – Cabinet medicina muncii elibereaza fisa de aptitudine in doua exemplare, una pentru angajat, iar una pentru angajator si are in spate un dosar medical. Dosarul medical in medicina muncii poate fi definit ca documentul care permite adunarea si pastrarea informatiilor socio-administrative, medicale si profesionale, organizate si actualizate, necesare actiunilor de preventie primara, secundara si tertiara, individuala si colectiva specifice medicinii muncii, cu respectarea secretului medical si profesional, pentru orice persoana profesional activa, oricare ar fi domeniul sau de activitate.


Dosarul medical ajuta medicul de medicina muncii sa aprecieze starea de sanatate a lucratorului pe de o parte si sa cunoasca conditiile de desfasurare a muncii, respectiv expunerile profesionale, pe de alta parte; astfel el permite identificarea diagnosticarea bolilor profesionale si a celor legate de profesiune.
 

Dosarul medical cuprinde mai multe rubrici:

- informatii socio-administrative;

- informatii privind postul de munca si activitatile profesionale;

- informatii privind starea de sanatate a angajatului;

- propunerile si fisele de aptitudine emise de medicul de medicina muncii.

Fisa de aptitudine are valabilitate un an si poate avea urmatoarele avize de specialitate: apt, apt conditionat, inapt temporar, inapt, si apreciaza starea de sanatate a angajatului in functie de locul de munca.